SPEELHUIS ELIEF vzw

Speelhuis Elief verzorgt multiculturele flexibele peuteropvang voor ouders die niet bij de reguliere opvang terechtkunnen.

Ze volgen een opleiding, zoeken werk, staan elders op een wachtlijst,...

Een 20-tal medewerksters van diverse origine combineren werk en opleiding met een vast of tijdelijk werkervaringscontract.

Speelhuis Elief is erkend als regulier kinderdagverblijf door Kind & Gezin. Elief en co wordt mede gefinancierd door de Stad Antwerpen.




> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice Poetsdienst
> ESF Doorstroom Sociale Economie
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Stadsakker
> Taalondersteuning
> Werk In-zicht ESF
> Duurzaamheid op Posthof
> Verzelfstandigde projecten
> Posthof dankt


. Contact:
St. Lambertusstraat 58
2600 Berchem
03 218 56 63
elief1@skynet.be

www.buurtcentrum-posthof.be

s t r a f f e    g e t a l l e n :

Per jaar worden 154 peuters opgevangen.