BUURTIJD

Buurtijd is een ruilsysteem waar mensen uit Berchem beroep op elkaar kunnen doen.

Jan helpt Dounia een kast ineen te steken.
Dounia geeft de plantjes water van Sophie.
Sophie helpt haar bejaarde buurman Ali met de boodschappen.

Op deze manier ontstaat er een netwerk.
Wie zich een uur inzet voor Buurtijd, ontvangt één 'Buur' (β)
Buurtijd is er voor alle bewoners met extra aandacht voor mensen uit kwetsbare doelgroepen.
Buurtijd nodigt bewoners uit elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit versterkt de sociale cohesie.
Ook bewoners en organisaties weten elkaar door Buurtijd makkelijker te vinden.
Buurtijd biedt mensen een steuntje in de rug om te werken aan hun netwerk, aan het versterken van hun vaardigheden en het vergroten van hun eigenwaarde.
Meer informatie op www.buurtijd.be.

> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice Poetsdienst
> ESF Doorstroom Sociale Economie
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Stadsakker
> Taalondersteuning
> Werk In-zicht ESF
> Duurzaamheid op Posthof
> Verzelfstandigde projecten
> Posthof dankt


. Contact:
Buurtijd
Patriottenstraat 62
2600 Berchem

0483 42 83 83
info@buurtijd.be

www.buurtijd.be

Facebook

s t r a f f e    g e t a l l e n :

Er zijn 272 individuele deelnemers en 46 organisaties lid van Buurtijd!