BUURTWERK

De deelwerking 'het Buurtwerk' is de draaischijf van Posthof. Het Buurtwerk zorgt voor een warme ontvangst van de bezoekers en voor de uitbating van de cafetaria en het onthaal. Daarnaast organiseert het Buurtwerk activiteiten op vlak van ontmoeting en vrije tijd.

In het buurtcentrum is iedereen welkom maar kwetsbare doelgroepen krijgen een bijzondere plaats: mensen die in armoede leven, mensen met een beperking, mensen met weinig kennis van het Nederlands of een lage scholing, werkzoekenden, alleenstaande moeders, eenzame senioren, mensen met een ernstige ziekte,... Op Posthof vinden veel bezoekers een houvast, een plek om zichzelf te zijn, zich gewaardeerd te voelen, vriendschap te geven en te krijgen.

Hier vind je het programma van de Buurtwerk-activiteiten.

> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice Poetsdienst
> ESF Doorstroom Sociale Economie
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Stadsakker
> Taalondersteuning
> Werk In-zicht ESF
> Duurzaamheid op Posthof
> Verzelfstandigde projecten
> Posthof dankt


. Contact:
Buurtwerk Posthof vzw
Patriottenstraat 62
2600 Berchem

tel. 03 218 80 43
fax 03 218 61 73
info@posthofvzw.be

www.
buurtcentrum-posthof.be


Facebook

s t r a f f e    g e t a l l e n :

Het buurtwerk bereikt op jaarbasis ongeveer 900 mensen. 60 vaste en 32 sporadische vrijwilligers dragen bij tot de werking.