Werk In-zicht ESF

Werk In-zicht is er voor kwetsbare werkzoekenden. Via 'vindplaatsgericht werken' en intensieve begeleiding ondersteunen we hen in hun zoektocht naar werk. Het doel is 300 werkzoekenden te begeleiden in de periode 06/2017 - 12/2018. Werk In-zicht is erkend door het ESF, de Europese Unie, Vlaamse Overheid en de Stad Antwerpen, binnen de oproep 382. Het project is een partnerschap tussen Posthof-Buurtservice, Werkvormm, Steunpunt Tewerkstelling en Kopa. Totale projectfinanciering = ?845.783,72 waarvan ?338.313,50 door de Europese Unie.

> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice Poetsdienst
> Buurtservice LDE doorstroom
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Stadsakker
> Taalondersteuning
> Verzelfstandigde projecten
> Werk In-zicht ESF
> Posthof dankt


. Contact:
Buurtwerk Posthof vzw
Patriottenstraat 62
2600 Berchem

tel. 03 218 80 43
fax 03 218 61 73
info@posthofvzw.be

www.
buurtcentrum-posthof.be

s t r a f f e    g e t a l l e n :

Het buurtwerk bereikt op jaarbasis ongeveer 900 mensen. 60 vaste en 32 sporadische vrijwilligers dragen bij tot de werking.