BUURTIJD

Buurtijd is een ruilsysteem waar mensen uit Berchem beroep op elkaar kunnen doen.

Jan helpt Dounia een kast ineen te steken.
Dounia geeft de plantjes water van Sophie.
Sophie helpt haar bejaarde buurman Ali met de boodschappen.

Op deze manier ontstaat er een netwerk.
Wie zich een uur inzet voor Buurtijd, ontvangt één 'Buur' (β)
Buurtijd is er voor alle bewoners met extra aandacht voor mensen uit kwetsbare doelgroepen.
Buurtijd nodigt bewoners uit elkaar te leren kennen, elkaar te helpen en te ondersteunen. Dit versterkt de sociale cohesie.
Ook bewoners en organisaties weten elkaar door Buurtijd makkelijker te vinden.
Buurtijd biedt mensen een steuntje in de rug om te werken aan hun netwerk, aan het versterken van hun vaardigheden en het vergroten van hun eigenwaarde.

> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice Poetsdienst
> Buurtservice LDE doorstroom
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Stadsakker
> Taalondersteuning
> Verzelfstandigde projecten
> Werk In-zicht ESF
> Posthof dankt


. Contact:
Buurtijd
Patriottenstraat 62
2600 Berchem

0483 42 83 83
info@buurtijd.be

www.buurtijd.be

s t r a f f e    g e t a l l e n :

In 2014 zijn 141 individuele deelnemers en 20 organisaties lid van Buurtijd!