Wegens de voorzorgen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, sluiten we Posthof tot en met 3 mei.

We blijven bereikbaar, bel ons op 0494 08 86 85. Voor computervragen kan je terecht bij 0486 95 61 24. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Was regelmatig je handen met zeep en hou 1,5 meter afstand.
Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/ .


Dringende OPROEP aan alle personen die naaien en/of een naaimachine hebben!

We zoeken vrijwilligers om verpleegschorten te maken, klik hier!.


Posthof creëert meer mogelijkheden
voor kansengroepen en draagt actief bij
aan een positieve samenleving.
Dat is onze missie.


POSTHOF...

...is een ontmoetingscentrum voor Berchemnaren
...vertrekt van de talenten en mogelijkheden,
steeds met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen
...is de initiatiefnemer van projecten op vlak van tewerkstelling,
welzijn en jeugd
...steunt op heel wat partnerorganisaties

Onze gemeenschappelijke visie: mensen met minder kansen
hebben een volwaardige plaats in deze samenleving.

> Buurtwerk
> Webpunten dot.kom
> Speelhuis Elief
> Buurtservice Poetsdienst
> ESF Doorstroom Sociale Economie
> Tjif-Tjaf
> Bistro P
> Buurtijd
> Stadsakker
> Taalondersteuning
> Werk In-zicht ESF
> Duurzaamheid op Posthof
> Verzelfstandigde projecten
> Posthof dankt


. Contact:
Buurtwerk Posthof vzw
Patriottenstraat 62
2600 Berchem

tel. 0494 08 86 85
fax 03 218 61 73
info@posthofvzw.be

www.
buurtcentrum-posthof.beJaarverslag Posthof

Jaarverslag 2016 Posthof

s t r a f f e    g e t a l l e n :

In 2017 bestond Buurtwerk Posthof vzw 40 jaar.